مجموعه آثارطراحی نقاشی آقای صدرا زنده رخ

 

مجموعه آثارطراحی نقاشی آقای صدرا زنده رخ

photo_2016-01-30_08-22-58

photo_2016-01-30_08-22-47photo_2016-01-30_08-22-34photo_2016-01-30_08-22-23photo_2016-01-30_08-22-51photo_2016-01-30_08-22-55photo_2016-01-30_08-22-30photo_2016-01-30_08-22-42

اثر طراحی آقای مسعود سهراب زاده، دانش آموز کلاس هفتم معین

photo_2016-01-30_08-38-49