علم پرسپکتیو

آموزش علم پرسپکتیو برای دانش آموزان پایه هشتم با اجرای طراحی از یک منظره توسط آقای زنده رخ دبیر هنر دبیرستان پسران فرهنگ دوره اول رشت

photo_2016-02-01_09-19-51

photo_2016-02-01_09-19-57

نمونه طرح های اجرایی  دانش آموزان کلاس هشتم

photo_2016-02-01_09-21-27

photo_2016-02-01_09-21-41

photo_2016-02-01_09-21-47

photo_2016-02-01_09-23-42