برگزاری دومین ملاقات اولیا و دبیران به صورت ویدئوکنفرانس

برگزاری دومین ملاقات اولیا و دبیران به صورت ویدئوکنفرانس

عصر روز سه شنبه 27 آبان ماه 1399  دبیران پرتلاش و دلسوز دبیرستان غیردولتی فرهنگ (دوره اول)  در خصوص شیوه تدریس، ارزشیابی  و دیگر فعالیت های آموزشی برای اولیا روشنگری کردند .

ساعت 6 عصر جمعی از اولیای پایه هفتم و ساعت 7  عصر گروهی از اولیای پایه های هشتم ونهم با شرکت در ویدئوکنفرانس با انتظارات و شیوه عمل دبیران مدرسه آشنا شدند. در این گردهمایی ها آنچه بیشتر به چشم میخورد، انتظار همکاری اولیا در زمینه های مختلف بود.

دبیران جملگی توقعات خود را در خصوص نحوه حضور دانش آموزان در کلاس مجازی، پیگیری یادگیری دروس و انجام تکالیف  محوله برای اولیا بیان داشتند و از آنان خواستند نظارت دقیق تری داشته باشند و مشکلات موردی را با مدرسه در میان بگذارند تا شاهد پیشرفت بیش از پیش دانش آموزان عزیز باشیم.

 

با آرزوی توفیق و قدرشناسی

دفتر دبیرستان غیردولتی پسرانه فرهنگ ( دوره اول )