برگزاری چهارمین جلسه شورای دانش آموزی

برگزاری چهارمین جلسه شورای دانش آموزی

ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 24 دی ماه 99 ، چهارمین جلسه شورای دانش آموزی مدرسه به صورت ویدئوکنفرانس

برگزار گردید. در این جلسه چگونگی تشکیل انجمن های علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از آقای بردیا بوستان بخش به خاطر تشکیل انجمن زیست شناسی تقدیر شد.

هر یک از اعضای دیگر شورای دانش آموزی متعهد شدند که هر چه سریع تر اعضای انجمن مربوط به خود را معرفی نمایند تا اقدامات بعدی از طرف مدرسه انجام پذیرد.

مقرر شد شماره بعدی ماهنامه آوای فرهنگ به صورت ویژه نامه شورای دانش آموزی و انجمن های علمی انتشار یابد.

همه اعضای شورای دانش آموزی از کیفیت برگزاری امتحانات پایانی اعلام رضایت نمودند.

 فقط آقای بوستان بخش در خصوص اختلال نرم افزاری پاسخنامه ها ابراز نگرانی کرد که قرار شد از طریق واحد فناوری مورد پیگیری قرار گیرد.