گردهمایی دبیران و عوامل اجرایی در فضایی صمیمی

گردهمایی دبیران و عوامل اجرایی در فضایی صمیمی

ساعت 9 شب چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 دبیران و عوامل اجرایی دبیرستان غیردولتی فرهنگ ( دوره اول) با تشکیل جلسه به صورت ویدئوکنفرانس مسائل آموزشی و تربیتی  مدرسه را مورد بررسی قرار دادند.

ابتدا مدیر ضمن خوشامدگویی از زحمات صادقانه و مستمر دبیران تقدیر نمود و با تشریح فضای بحرانی کنونی، وظایف گروه آموزشی فرهنگ را یادآور شد.

ایشان عملکرد مدرسه در یک ماه گذشته را به صورت زیر بیان داشت:

 • برگزاری جشنواره فیلم و عکس برف و روز مادر
 • برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان
 • دریافت نظرات دبیران در خصوص فوق برنامه علمی و صدور کارنامه توصیفی برای دانش آموزان در نوبت اول
 • تشکیل انجمن های علمی زیست شناسی، شیمی و زبان انگلیسی و برنامه ریزی برای تشکیل انجمن های علمی دیگر
 • برنامه  ریزی برای انجام ارزشیابی های مستمر مرحله اول نوبت دوم

در ادامه هر یک از معاونین، نماینده دبیران ( آقای مهندس زارع) و مشاور مدرسه ( آقای خلیلی نژاد) نظرخود را در خصوص دستور جلسه و مسائل مختلف مدرسه مطرح نمودند.

چکیده نظرات همکاران را می توان به شکل زیر خلاصه نمود:

 • برگزاری ارزشیابی های این مرحله به صورت تستی
 • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی به صورت مجازی در هفته چهارم اسفندماه
 • تدریس دروس با توجه به بودجه بندی آزمون مرآت
 • کنترل حضور و غیاب دانش آموزان
 • استفاده از اهرم تشویق برای ایجاد انگیزه بیشتر در دانش آموزان
 • تهیه اساسنامه برای انجمن های علمی
 • نمایش فیلم های مرتبط با موضوعات درسی در کلاس با هدف ایجاد جاذبه بیشتر
 • برقراری ارتباط دوستانه با دانش آموزان
 • انجام فعالیت های علمی انجمن ها توسط دانش آموزان ( دبیران فقط هدایتگر باشند )
 • برگزاری وبینار برای انجمن های مختلف توسط دبیران
 • برگزاری مسابقات کتابخوانی برای دانش آموزان و اولیا

در این جلسه آقای مهندس بهمن سهرابی ( مؤسس مدارس فرهنگ ) و آقای فردین سهرابی ( مدیر دبستان ) نیز حضور داشتند که در پایان آقای فردین سهرابی از عملکرد دبیران دوره اول تقدیر نمودند.

این گردهمایی ساعت 10:30 شب به پایان رسید.