تجلیل از دبیران و عوامل اجرایی فرهیخته فرهنگ

 

.تجلیل از دبیران و عوامل اجرایی فرهیخته فرهنگ

هفته گرامیداشت مقام والای معلم بهانه ای شد تا مسئولین دبیرستان فرهنگ ( دوره اول ) از دبیران دلسوز و اندیشمند مدرسه تقدیر نمایند.  هرچند جایگاه ارزشمند معلمان و نقش آفرینی شان در شکل گیری شخصیت علمی  و اجتماعی دانش آموزان کاملا روشن است ولی ستودن تلاش پیگیرشان برای تعالی و پیشرفت فراگیران  وظیفه ای است که بر دوش همه مسئولین و اولیا قرار دارد.

امید است با درک تاثیر عملکرد معلمان و همراهی و همگامی با آنان بتوانیم فرزندان دلبندمان را به سوی زندگی بهتر و جامعه ای پاکیزه تر رهنمون سازیم.

محمد فرزاد

مدیر دبیرستان غیردولتی پسرانه هوشمند فـرهنـگ

( دوره اول )