فیلم های ارسالی دانش آموزان در جشنواره بزرگداشت مولانا

 

آراد زیرک 

آرش  حسن نیا 

 

آرین  جلالی 

آرتین صابر 

امیدرضا کشاورز 

آیدین اسماعیل زاده 

حسین  فاتح پور 

سامیار لطیفی 

سیدعلیرضا ضیا 

سیدارشیا  مروج 

عرفان حسینی

علی کدیور 

علیرضا  تقی زاده 

فواد  وثوق 

محمدحسین رهبر 

محمدرضا موسوی 

نامی پزشکی 

امیرحسین یوسفیان 

امیرمحمد پلاسی 

علی اکبر علم خواه 

نیکان  نصیری واحد