کارگاه ادبیات : ( نظم )

کلاس من ۲

« بزگ ترین موفقیت ها را در زندگی همیشه کسانی به دست آورده اند که در زندگی نظم داشته اند و سعی کرده اند  هرگز کار امروز را به فردا موکول نکنند .»

منظور از نظم به هیچ وجه ساکت نشستن ، صف مستقیم ، نگاه به معلم ، حرف نزدن ، جنب نخوردن و… نیست
بلکه اعمال و قواعد و مقرراتی است که یاد گیری را تسهیل می کند و اخلال را در کلاس به کمترین حد خود کاهش
می دهد و به دانش آموزان جنب و جوش و تحرک بیش تری می بخشد تا در یک زمان معین ، در مسیر درست به هدف درسی برسند ( فرایندی که از منزل تا مدرسه و از مدرسه تا به منزل ادامه دارد واز شخص ژست و تیپ یک دانش آموز ارائه می دهد نه یک … )
باید سعی کنیم افرادی را تربیت کنیم که خود اتکا و مستقل باشند ، دلیل هر فرمان و دستور را بدانند تا ظرفیت ذهنی آنان افزایش یابد و او را قادر سازد تا مفاهیم جهان اجتماعی و طبیعی را درک کند .
خود نظمی :
در مرحله ی اول باور دارم که دانش آموز باید به خود نظمی برسد در واقع ( شاخه تکیه گاه دانش آموز بریده شود تا به قدرت پرواز خود ایمان داشته باشد ) باید بداند که چه کاری را در چه زمان و در چه مکان با چه ابزاری و برای چه منظوری انجام دهد. و این مهم از منزل شروع می شود. ( در واقع مسئولیت کارهای خود را بپذیرد )

پدر و مادر باید ابزار مناسب و لازم تحصیلی را با توجه به شأن دانش آموز به موقع برایش تهیه کنند و راهنمای او باشند تا اوخود بر اساس سلیقه ی شخصی برای وسایل کارش ( کتاب و قلم و … ) جای مشخص و معینی انتخاب کند . جای کیف، لباس، جوراب، کفش و دیگر لوازم شخصی دانش اموز نیز معلوم باشد .
* کمک کنند تا در اتاق دانش آموز( در صورت امکان) وسایل اضافی نباشد.

بهتر است دانش آموز برنامه روزانه اش را بنویسید به دیوار نصب کند و هر روز به آن مراجعه نماید و بر اساس آن کارهایش را انجام دهد ؛
زمان غذا و خواب و… مشخص باشد (به طور کل دانش آموز از قبل برای رفتار های خود برنامه ی دقیقی داشته باشد.) مثلا باید بداند بعد از ورود به منزل لباسش را عوض کند، دست و صورتش را بشوید و…. زمان ورزشش را بداند و بداند که درس تدریس شده ی همان روزمدرسه را درچه زمان از همان روز در منزل مرور کند .
( منظور ترتیب است نه ساعت دقیق )
( پدر و مادر اولین و مهم ترین الگوی رفتاری برای فزرندشان هستند باید خود منظم باشند و عوامل بی نظمی را از بین ببرند فرزندان به شدت الگو پذیرند ، از گفتار ، رفتار ، پوشاک و… اطرافیان الگو می پذیرند . )

در ضمن باید مواظب باشیم که نظم ابزارو بهانه ای نشود تا امور اصلی به دست بچه ها بیفتد .

به فرزندانمان اجازه دهیم که با مشکلات و موانع روبه رو شوند ، تلاش کنند تا از ان عبور نمایند ، تا به خود باوری برسند .

جمشید ابراهیمی ، دبیر ادبیات