برگزاری دومین گردهمایی دبیران و عوامل اجرایی

برگزاری دومین گردهمایی دبیران و عوامل اجرایی

ساعت 9 شب چهارشنبه 12 شهریورماه ، دبیران و عوامل اجرایی دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول) در خصوص مسائل مختلف آموزشی و تربیتی به تبادل نظر پرداختند.

ابتدا مدیر مدرسه ضمن خسته نباشید بخاطر شرکت مسئولانه و فعال همکاران در جلسات سه روزه با اولیا و دانش آموزان و تبریک سال نو تحصیلی از آنان تقاضا نمود در خصوص چگونگی پیشبرد برنامه های آموزشی مساعدت نمایند. همچنین در دوران کرونا و فعالیت مدرسه مجازی، تلاش بیشتری برای تعمیق مطالب درسی و پیشرفت علمی دانش آموزان از خود نشان دهند .

بخشی از انتظارات مدیر مدرسه که به تایید همکاران نیز رسید به شرح زیر است :

1 -  داشتن طرح درس خاص کلاس مجازی

2 تهیه و تدوین فیلم های کمک آموزشی با تدریس دبیران

3 تهیه محتوای آموزشی مناسب برای تعمیق مفاهیم  درسی

4 ایجاد جاذبه های فراوان و متنوع در شیوه تدریس برای حضور هدفمند دانش آموزان در کلاس مجازی

5 شرکت دادن دانش آموزان در فرآیند تدریس هنگام کلاس مجازی

6 انجام حضور و غیاب به شیوه های مختلف در کلاس

7 ارتباط با دانش آموزان از طریق مسیرهای مختلف مجازی ترجیحاً سایت مدرسه

8 انجام ارزشیابی های متنوع از قبیل پرسش شفاهی، پرسش کتبی، انجام تحقیقات و ....

9 استفاده از سایت مدرسه جهت انجام تکالیف و ارتباط همه جانبه با دانش آموزان ، اولیا و ...

در این جلسه مقرر شد دو هفته اول، دروس پایانی سال قبل ( بیست درصد پایانی ) مورد بررسی قرار گیرد و اشکالات موجود دانش آموزان برطرف شود و سپس از اول مهرماه تدریس مربوط به سال جدید آغاز گردد .

این موارد نتیجه همفکری و هم افزایی نظری همکاران بود و مقرر شد همه اعضای گروه به صورت هماهنگ به آنها عمل نمایند.

این جلسه دو ساعت و سی دقیقه به طول انجامید و ساعت 23:30 به پایان رسید.