کلاس هنر به زبان تصویر...

طراحی از چشم انسان 

مراحل رسم و اجرای آن برای دانش آموزان پایه هشتم و نهم توضیح داده شد.

 

 

دفتر دبیرستان غیردولتی فرهنگ(دوره اول)