برگزاری گردهمایی شورای دانش آموزی

برگزاری گردهمایی شورای دانش آموزی

 ساعت ۹ شب شنبه ۲۷ فروردین ماه 1401، اعضای شورای دانش آموزی و عوامل اجرایی مدرسه به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه با توجه به حضوری شدن آموزش، از اعضای شورا درخواست گردید با مسئولین مدرسه همکاری نمایند و دانش آموزان را توجیه کنند.

 چگونگی تجلیل از معلمان مدرسه در هفته پاسداشت مقام معلم به شور گذاشته شد که هر یک از اعضا در این خصوص اظهار نظر نمودند و نیز مشکلات مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا در این خصوص نیز مطالبی را مطرح کردند .

قرار شد مشکلات موجود از طریق دفتر مدرسه و همکاری شورا برطرف شود و نیز برای گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از دبیران مدرسه، شیوه‌های مختلفی پیشنهاد گردید که می بایست مورد بررسی قرار گرفته و بهترین روش برای این منظور انتخاب گردد.

 الگوهای پیشنهادی از طرف اعضای شورا :

  • همه دانش آموزان در این خصوص نقش داشته باشند.
  • ویدئویی یک دقیقه ای توسط هر یک از دانش آموزان در ستایش از دبیران تهیه شود.
  •  هر دانش آموز با توجه به توانایی و علاقمندی اش برای دبیران فعالیتی را انجام دهد.

 

 این گردهمایی ساعت 9:50 شب به پایان رسید.