اولین مرحله آزمون های علمی سراسری مرآت

اولین مرحله آزمون های علمی سراسری مرآت برگزار شد.

صبح روز سه شنبه 16 آبان ماه 1402 در زنگ اول، مرحله نخست آزمون علمی سراسری مرآت  با نظم و ترتیب کامل و با شرکت تمام دانش آموزان عزیز فرهنگ برگزار گردید.

ابتدا در مراسم صبحگاه، جایگاه و ارزش این آزمون ها برای پیشرفت تحصیلی و علمی دانش آموزان تشریح گردید.

 دانش آموزان عزیز با توجه به میزان پاسخگویی به سوالات  مندرج در دفترچه آزمون به سطح دانسته های خود پی خواهند برد و اولیای گرامی نیز با تحلیل کارنامه آزمون به سطح پیشرفت تحصیلی فرزند خود واقف می شوند. دبیران ارجمند از نحوه پاسخگویی دانش آموزان و درصد پاسخگویی به سوالات هر درس، به تاثیر شیوه تدریس و بازخورد آن در دانش آموزان اطلاع حاصل می کنند.

یقیناً پرداختن به آزمون علمی سراسری مرآت می تواند تاثیرات مثبت همه جانبه ای در پیشبرد برنامه های آموزشی دانش آموزان ایفا نماید.

در اینجا از اولیای گرامی انتظار می رود کارنامه دانش آموز خود را با دقت هرچه بیشتر ، سوال به سوال بررسی نمایند و شناخت کیفی مناسبی از توان علمی فرزند خود پیدا کنند و از دبیران ممتاز و فرهیخته فرهنگ تقاضا می شود نحوه و میزان پاسخگویی به سوالات و درصد پاسخگویی دانش آموزان در درس مربوط  به خود را تجزیه و تحلیل نمایند و نقاط ضعف احتمالی را بیرون آروده و برطرف کنند تا در آزمون بعدی با رشد بیشتری مواجه شویم.

با آرزوی آینده ای روشن برای دانش پژوهان فرهنگ