شرکت جمعی از دانش آموزان ممتاز مدرسه در سمینار علمی نوروساینس ( علوم اعصاب )

شرکت جمعی از دانش آموزان ممتاز مدرسه در سمینار علمی نوروساینس ( علوم اعصاب )

با شرکت اساتید مطرح این علم

استاد علی شهبازی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( مدرس علوم اعصاب )

استاد وارسته و آقای اُمیان ( دانشجوی دکتری در رشته مغز و اعصاب )

 

این سمینار بعدازظهر روز پنجشنبه 18 آبان ماه در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید و گروهی از دانش آموزان ممتاز دبیرستان فرهنگ ( دوره اول ) در آن شرکت نمودند.