ملاقات عمومی

جلسه ملاقات عمومی اولیای گرامی و دبیران فرهیخته فرهنگ برگزار شد.

عصر روز شنبه 27 آبان ماه 1402، عطر حضور مهربان و صمیمانه والدین دانش آموزان عزیز فرهنگ، فضای مدرسه را پر کرد. کلاس های درس چهره دیگری یافت، این بار به جای دانش آموزان، پدران و مادران پشت میزها نشستند و به توصیه های معلمان فرزند دلبند خود گوش سپردند و دبیران عالم و اندیشمند مدرسه نیز با شور و شوق فراوان راهی کلاس ها می شدند تا برای رشد و ارتقای علمی دانش پژوهان خود از آنان مدد گیرند تا دو بال پرواز بلند و افتخار آفرین دانش آموزان، هماهنگ، هم اندیش و هم صدا برای این همه مسئولیت سنگین خود به مشورت بنشینند تا بهترین راه را برای پرواز بیابند. پرواز شکوهمند فرزندان فرهنگ تا بلندای آسمان دانش و معرفت ... تا اوج نیک بختی و افتخار!

عصر شنبه، مدرسه فرهنگ نماد روشن پیوند اولیا و مربیان بود. همبستگی و همراهی بیشتر برای آموزش و تربیت بهتر دانش آموزان، ایجاد فضایی امن و قابل اعتماد برای همه ی آنها که لباس شیوای فراگیری پوشیدند.

 امید است این مؤدت و همفکری تا پایان  سال تحصیلی تداوم یابد و درخت تناور امیدها و آرزوها به بار بنشیند و شادمانی و لبخند بر سیما و نگاه همه نقش بندد.