اطلاعیه درس تربیت بدنی و سلامت

اطلاعیه درس تربیت بدنی و سلامت

با  درود و احترام امتحانات پایان ترم درس تربیت بدنی و سلامت تمامی پایه ها در هفته آینده انجام خواهد گرفت.

* حضور در کلاس برای همه دانش آموزان الزامی است*

آیتم های آمادگی جسمانی شامل:
الف) دو 9×4 
ب)دو سرعت 
ج)شنا یا حرکت پلانک 
  با تشکر آقای نوروزی دبیر ورزش