افتخار آفرینی علمی دانش آموزان فرهیخته پایه نهـم در مرحله منطقه ای و راهیابی این عزیزان به مرحله استانی

افتخار آفرینی علمی دانش آموزان فرهیخته پایه نهـم در مرحله منطقه ای و راهیابی این عزیزان به مرحله استانی

افتخار آفرینی علمی دانش آموزان فرهیخته پایه نهـم در مرحله منطقه ای و راهیابی این عزیزان به مرحله استانی را به دانش آموزان برگزیده، اساتید ارجمند و اولیای گرامی تبریک عرض می نماییم.

گزارش تصویری