افتخار آفرینی دانش آموز پایه نهم فرهنگ در کسب مقام سوم جودو استان گیلان

افتخار آفرینی دانش آموز و ورزشکار عزیز آقای پارسا رفیعی فرد در کسب مقام سوم جودو استان گیلان 

افتخار آفرینی دانش آموز پایه نهم، ورزشکار عزیز آقای پارسا رفیعی فرد در کسب مقام سوم جودو استان گیلان را به ایشان و مجموعه فرهنگ و اولیای گرامی تبریک عرض می نماییم.

گزارش تصویری